Det ska vara lätt att använda Moridge® tjänster

Här hittar du support i form av frågor och svar samt kontaktytor som kan
användas om svaret inte kan hittas i vår information.

Innehåll

Allmänt om Moridge®

Vad skiljer Moridge® från annan tvätt- och rekonditionering?

Utan rätt underhåll drabbas du lätt av en brant värdeminskning och kostsamma rekonditioneringar.
Vi hjälper dig med underhållet och bevarandet av ditt värde.

Genom att lyfta bort ansvaret och tiden det tar att underhålla din bil ger vi dig en tillvaro med din bil som är i det närmaste perfekt. Du väljer själv, via My Moridge™, när du vill att vi ska komma, hur ofta, och vad vi ska tillföra din bil. Enkelt, kostnadseffektivt och i stort sett utan egen insats. Läs mer om Moridge®.

Ekonomi, avtal och fakturor

Hur faktureras Moridge abonnemang?

Moridge abonnemang debiteras kvartalsvis i förskott.

För att vi ska kunna hålla vår höga servicenivå och låga priser behöver vi påbörja vårt arbete för dig så fort avtalet ingås. Eftersom även vi ingår ett avtal med vår leverantör för varje kunds skull sker debitering i förskott.

Kan jag flytta mitt avtal till annan ort?

Under förutsättning att Moridge® finns etablerat på den ort du vill flytta avtalet till så löser vi naturligtvis det.

I så fall kan eventuellt en prisjustering behöva göras beroende på lokala förutsättningar. Om Moridge® inte finns på din nya ort är avtalet dessvärre inte flyttbart av naturliga skäl. Kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Hämtning, lämning och utförande av beställd tjänst

Hur går hämtningen till?

Baserat på de uppgifter du registrerat om dig och din bil söker vi upp dig, eller en annan av dig utsedd person med rätt att lämna ut din bil.

Vi går tillsammans igenom vad som är bokat och när bilen kan förväntas återlämnas. Du bekräftar med din signatur att bilen har lämnats ut så att inga missförstånd riskerar att uppstå gällande upphämtning och avtalets innehåll.

Använder du tjänsten Moridge® Express™ hämtas din bil under förmiddagen eller eftermiddagen beroende på din bokning. Förmiddagen beräknas från 08.00 till 12.00 och eftermiddagen från 13.00 till 17.00. Kan din bil inte hämtas under hela den bokade delen av dagen måste detta meddelas i samband med bokningen, i annat fall finns risk att tjänsten inte kan levereras.

Hur säkerställs kvaliteten?

Moridge® kvalitetsgranskar i flera led vid varje enkilt tillfälle din bil hämtas.

  • Vi börjar med att kartlägga din bil vid första hämtning genom att dokumentera skick, eventuella skador, mätarställning, ålder etc.
  • Vi ser genom vårt systemstöd till att bilen hämtas och kvitteras ut enligt tidsplan.
  • Vi ser till att din bil anländer när den ska till serviceleverantören.
  • Vi ser till att serviceleverantören får en detaljerad beskrivning av tjänsten som ska utföras.
  • Vi kvalitetsgranskar leveransen när serviceleverantören är färdig.
  • Vi levererar bilen till din adress och ser återigen över att ingenting har hänt på vägen från serviceleverantören.
  • Vi levererar nyckeln till dig i handen där du kvitterar att bilen återlämnats.
  • Vi skickar via e-post ut en kvalitetsbedömning till dig som kund där du ges möjlighet att betygsätta den totala leveransen.

Min bokade tid infaller på en röd dag, vad händer då?

Självklart ska du som kund inte förlora servicetillfällen på grund av helgdagar. Därför erbjuder vi alla kunder ombokning vid händelse av tvätt på en röd dag.

Ombokningen sköter du som kund via My Moridge™ och sidan Mina bokningar. Du kan fritt välja en annan tid som är ledig i kalandern.

My Moridge™

Vad är My Moridge?

My Moridge™ är ytan där du som användare av Moridge® tjänster kan hantera ditt abonnemang.

Boka, omboka, ändra dina uppgifter om fordon m.m. Vi på Moridge® tror på tillgänglighet och transparens och ger dig därför full kontroll.

Varför fungerar inte mitt lösenord?

Vanliga orsaker är att lösenordet är felstavat, att man glömt vilket lösenord som angavs eller man angivit lösenordet i ett annat format än det som registrerades.

Du kan enkelt återställa ditt lösnord via My Moridge™ inloggningssida. Klicka på länken "Glömt lösenord?" under inloggningsformuläret och följ instruktionerna.

Säkerhet, miljö och försäkring

Hur jobbar Moridge med miljö i samband med biltvätt?

Moridge samarbetar med flera av Örebros auktoriserade fordonstvättar. Samtliga av dessa leverantörer lyder under nationella och lokala reglerverk som reglerar alla hantering av miljöfarligt avfall.

För såväl automattvättar som "gör-det-själv-hallar" finns lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas. Reningen består av någon form av oljeavskiljning, där oljepartiklar och slam avskiljs, samt ett lokalt reningsverk. Samtliga tvättanläggningar tar prover på utgående spillvatten för att kontrollera att föroreningsmängden inte överstiger de riktvärden som finns.

De fordonstvättar som ligger i centrala Örebro leder spillvattnet vidare till det kommunala reningsverket i Skebäck för ytterligare rening. Det finns alltså flera reningssteg för att förhindra att föroreningarna når sjöar och vattendrag.

Vad händer om något går fel och min bil blir skadad?

Vårt motto är högsta möjliga service och trygghet för dig som kund. Man kan aldrig gardera sig till 100% mot skador varför Moridge® jobbar med ett brett lösningsfokus.

Moridge® har upparbetade samarbeten med lack-, plåt- och biluthyrningsfirmor, försäkringsbolag med flera för att trygga din bil under tiden den är i våra händer. Skulle en skada mot förmodan uppstå och vara så omfattande att bilen inte går att framföra ser vi till att en ersättningsbil finns på plats i samma stund som din egen bil skulle ha levererats. Är skadan av mindre karaktär åtgärdas den omdelbart. Oavsett skada sker alla åtgärder i samråd med dig som bilägare/förmånstagare. Se även tjänstevillkoren.

Öppettider

När har Moridge öppet?

Som regel arbetar vi mellan 07.00 och 17.00, måndag till fredag helgfria vardagar.

Vår hämtning för service- och jourtjänster sker mellan klockan 07.00 och 08.00. Vi påbörjar därefter hämtning av dagens övriga bokningar och gör detta till 17.00. Klockan 16.00 påbörjas vår återleverans av dagens service- och jourtjänster. 

Hittade du inte svaret på din fråga – ställ en egen

Beställ nu – här hittar du våra tjänster

** Priset är exklusive moms och gäller endast för företagsägda fordon och vid direktköp via Moridge® webbplats.