Hur jobbar Moridge med miljö i samband med biltvätt?

Moridge samarbetar med flera av Örebros auktoriserade fordonstvättar. Samtliga av dessa leverantörer lyder under nationella och lokala reglerverk som reglerar alla hantering av miljöfarligt avfall.

För såväl automattvättar som "gör-det-själv-hallar" finns lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas. Reningen består av någon form av oljeavskiljning, där oljepartiklar och slam avskiljs, samt ett lokalt reningsverk. Samtliga tvättanläggningar tar prover på utgående spillvatten för att kontrollera att föroreningsmängden inte överstiger de riktvärden som finns.

De fordonstvättar som ligger i centrala Örebro leder spillvattnet vidare till det kommunala reningsverket i Skebäck för ytterligare rening. Det finns alltså flera reningssteg för att förhindra att föroreningarna når sjöar och vattendrag.

Fler frågor i samma kategori

Hittade du inte svaret på din fråga – ställ en egen

Beställ nu – här hittar du våra tjänster

** Priset är exklusive moms och gäller endast för företagsägda fordon och vid direktköp via Moridge® webbplats.